An10rust Lolland - Jørns Auto

Hvorfor ruster biler i Danmark ?

Det er en udbredt opfattelse, ikke kun blandt bilejere men også blandt fagfolk, at grunden
til at biler ruster i Danmark alene skal søges i brugen af vejsalt.

Dette forhold hænger sandsynligvis sammen med
at brug af vejsalt blev taget i brug samtidig med at bilers karosserier blev gjort selvbærende ( altså
en konstruktion uden egentlige hovedvanger hvor de synlige pladedele udgjorde den nødvendige styrke ). Denne konstruktion blev lavet af forholdsvis tynde plader som var bukket og samlet i profiler for at give den nødvendige styrke. Disse tyndere plader blev naturligvis hurtigere gennembrudt af en tæring end de tidligere anvendte tykkere materialer.

Grunden til at biler ruster i Danmark skal imidlertid søges et helt andet sted. Den høje luftfugtighed og de skiftende temperaturer her i landet er den helt store synder, når det gælder bilrust. Denne høje luftfugtighed optræder specielt i sommerhalvåret, idet den varme luft kan indeholde væsentligt mere vand end den kolde luft ( for hver grad temperaturen stiger kan luften indeholde 8% mere vand ).

Når temperaturen falder fortættes denne fugtighed ( som når “duggen falder” – et lidt forkert udtryk –
duggen er der hele tiden – det er temperaturen på jordoverfladen, bygninger og f.eks. biler der falder ) og alle tilgængelige steder bilver fugtige ( altså også bilernes hulrum ). Det er herefter ikke svært at forestille sig hvorfor al rust starter i kanter og samlinger idet hvert et “sår” i bilernes konstruktion bliver konstant udsat for vand. Når rusten “er i gang” i en samling breder denne tæring sig til den omliggende plade og på et tidspunkt ( såfremt der ikke rustbeskyttes ) gennembrydes denne.

DERFOR :   Rustbeskyttelse er ikke kun nødvendig i efteråret / vinteren – din bil ruster hele året

.

Åbningstider

Mandag – fredag : 7:30 – 17:00
Lørdag : 10:00 – 12:00

Telefon: 54 75 76 77