An10rust Lolland - Jørns Auto

Rustbeskyttelse med SUVO – Hvordan?

Denne side informerer dig om arbejdet med en SUVO undervognsbehandling. Når du lader din bil rustbeskytte ( af nogle kaldet en rustbehandling ) på dit lokale An10rust.

Beskrivelsen nedenfor er baseret på en Basis behandling. Ønsker du i stedet at lade An10rust Lolland rustbeskytte bilens hulrum alene, skal du naturligvis “se bort fra” arbejdet med undervognens “udvendige del”. Er der derimod tale om en Premium behandling vil der være ekstra behandling af hulrum og undervogn ( se beskrivelsen af de enkelte behandlingstyper under menuen BEHANDLING)

Denne An10rust rustbeskyttelse kan udføres på en personbiler, varebiler eller for nogle centres vedkommende også på en lastbil ( til denne type køretøj kræves specielt løftegrej ).

1. Sikkerhedsseler trækkes ud

An10rust behandlingen begynder med at
trække alle selerne ud som en del af
det forberedende arbejde.

2. Beklædninger afmonteres

For at rustbeskyttelse bilens mange hulrum,
samlinger og kanter osv. skal diverse
beklædninger delvist eller helt afmonteres.

3. Hjulene afmonteres

Hjulene afmonteres for at kunne afmontere
inderskærme og afrense hjulkasser på en effektiv
måde og for at kunne behandle hjulophæng.

4. Inderskærme afmonteres

For at udføre en effektiv rustbeskyttelse,
er det nødvendigt at inderskærme
og øvrigt plast bliver afmonteret.

5. Bundplader afmonteres

Undervognen er oftest dækket med plast-
plader. Det er nødvendigt at disse
afmonteres, inden arbejdet med
rustbeskyttelsen kan begynde.

6. Motorrum afrenses

I motorrummet aflejres tid efter anden oftest
noget smuds. Under arbejdet med undervogns-
behandlingen fjernes dette – sædvanligvis med
trykluft.

7. Undervogn afrenses med vand

Nu kommer turen til “grovrengøringen” af
undervognen, som foretages med koldt vand
under tryk, for ikke at beskadige de mange
undervognskomponenter.

8. Undervogn trykluftrenses

Når der er rengjort med vand trykluft renses
undervognen, for at få de sidste løse urenheder
væk inden rustbeskyttelsen påbegyndes.

9. Undervogn kontrolleres for skader

Samtidig med klargøring og aftrensning af
undervogn, kontrolleres denne for skader i form
af overfladerust, gennemtæringer osv.

10. Undervogn lufttørres

Efter rengøring af undervognen med vand
bliver bilen stillet til tørre. her vist på et
gulvtørrings anlæg.

An10rust sprøjteskema - Data
11. Data for vognen gennemgåes

Data for den enkelte bilmodel gennemgås i form
af et “sprøjteskema” – eller VSBI som de benævnes
hos An10rust – Vogn Specifik Behandlings Instruktion.

12. Beskyttelsesfilm påføres

Inden “sprøjtearbejdet” påbegyndes påføres en
beskyttelses film på bilens lak. Denne hindrer
direkte kontakt mellem SUVO produkter og lak,
samt gør afvaskningen lettere.

13. Propper osv. afmonteres

hvis det er praktisk muligt, anvendes eksisterende
huller i karosseriet samt undervognen. Disse er
oftest forsynet med propper, som i den viste
travers.

14. Undervognen behandles

Her behandles en undervognsvange gennem
et eksisterende hul. Produktet der anvendes er
vort tynde SUVO Rust Stop 80 – et produkt der trænger
ind alle steder.

15. Dørstolpe / dørpanel beskyttes

Nederste del af A-stolpen ( Forreste stolpe )
behandles. Også i dette tilfælde, anvendes den
tynde SUVO Rust Stop 80.

16. huller proppes

Når behandling af bilens hulrum er overstået,
forsynes huller med propper – i eksisterende
huller genplaceres de originale propper.

17. undervognen beskyttes

Samlinger og spalter i hjulkasser og i undervogn
behandles med den tynde SUVO Rust Stop 80, inden
områdes forsegles med det mørke undervogns-
produkt.

18. Bund / undervogn behandles

Hjulkasser og vognbund behandles med ét af
SUVO’s undervognsprodukter – i dette tilfælde
er valgt SUVO Belægning Bronze, som er sort / antracit grå.

19. Bilens karosseri afvaskes

Når arbejdet med beskyttelse af bilens karosseri
og undervogn er overstået, kommer slut-
rengøringen med bl.a. afvaskning af bilens lak.

20. Dørfalse m.v. aftørres

Efter afvaskning af bilens karosseri, aftørres
dørfalse m.v. for vand og rester af
SUVO’s rustbeskyttelses produkter.

SUVO forrude
21. Rudemærkat monteres

Som et udefra synligt bevis på den udførte
SUVO behandling, placeres en rudemærkat i
SUVO’s farver i hjørnet af forruden.

Rustbeskyttelse med SUVO
22. SUVO information på forsæde

Kundeinformation er placeret
på højre forsæde, når du afhenter din
beskyttede bil hos An10rust Lolland.

23. egenkontrol udføres

På et An10rust Lolland holdes løbende kontrol med
kvaliteten af det udførte arbejde. Et stort antal
biler gennemgår vores egenkontrol og resultatet
indberettes.

24. Bilen er klar til afhentning

Bilen er nu, efter kontrol af slutrengøringen, klar
til afhentning af dig som bilejer. Bilen er nu sikret
mod det danske klima med høj fugtighed,
skiftende temperaturer.

Åbningstider

Mandag – fredag : 7:30 – 17:00
Lørdag : 10:00 – 12:00

Telefon: 54 75 76 77